Land Rover batteribyte

Här nedan följer en instruktion om hur du byter batteri i fjärrkontrollen till Land Rover Defender, Discovery eller Freelander. Observera att du inte skall ta ur det gamla batteriet (av typen Panasonic CR2032 eller Land Rover STC 4080) innan du är redo att installera det nya, du har endast 5 minuter på dig att slutföra installationen. Instruktionen fungerar endast för fjärr som redan är programmerad till bilen, du kan inte registrera en ny fjärr på detta sätt, vänd dig då till CarKey för att få hjälpa med detta.

 

  1. Lås upp bilen och stäng av larmet med fjärrkontrollen.
  2. Vrid nyckeln i tändningslåset till ”II” och sedan tillbaka till ”0” och ta bort nyckeln ur låset. Du har nu 5 minuter på dig att genomföra batteribytet enligt nedan. Efter det måste bilens ”emergency key access code” matas in för att fjärren skall fungera.
  3. Öppna fjärrkontrollen, börja vid nyckelringen.
  4. Ta ur batteriet.
  5. Tryck valfri knapp på fjärren i minst  fyra sekunder för att tömma nyckeln på eventuell kvarvarande ström.
  6. Sätt i det nya batteriet (CR2032) med ”+” uppåt. Torka bort eventuella fingeravtryck då dessa kan påverka batteriets livslängd.
  7. Sätt ihop fjärrkontrollen.
  8. Tryck på knappen med hänglåset minst fyra gånger inom räckhåll för bilen, detta återställer fjärren till bilen.
  9. Tryck på upplåsningsknappen en gång för att låsa upp bilen.

 

Nyckeln är nu klar att användas. Batteriet räcker vanligtvis i cirka tre år.

Du hittar även denna instruktion på sidan 30 i bilens instruktionsbok.

 

Denna nyckel finns till följande bilar:

Land Rover Defender 1995-2014 (chassiummer EA000001)
Land Rover Discovery 1995-1999
Land Rover Freelander 1997-2006

Lämna ett svar